SODNI PREVODI

SODNO OVERJENI PREVODI so sestavljeni iz besedila v izvirniku in prevoda v ciljnem jeziku. Dokumenta sta povezana s trakom in opremljena z žigom sodnega tolmača, ki zagotavlja, da je prevod natančen in ustrezen. Prevode lahko opravijo samo sodno zapriseženi prevajalci, ki so z odločbo ministrstva za pravosodje imenovani za stalne sodne tolmače. Uradni prevajalec (oz. sodni tolmač) k izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svojo pisno izjavo o ustreznosti prevoda in podatke o tolmaču. Tak prevod velja za uradni dokument.

Naši sodni tolmači v najkrajšem možnem času poskrbijo za sodno overjene prevode vseh vrst osebnih in poslovnih dokumentov.

Sodne prevode vam bomo dostavili na vaš naslov brez dodatnih stroškov.

Sodno prevajanje boste največkrat potrebovali za naslednje vrste dokumentov:

-rojstni list,
-potni list,
-spričevalo,
-potrdilo o nekaznovanosti,
-policijski zapisnik,
-potrdilo o zakonskem stanu,
-izpis iz registra,
-pogodbo,
-certifikat,
-pooblastilo,
-diplomo.