Select Page

 

Aleksandar Gruevski

Sodni tolmač za makedonski jezik

Sodno overjeni prevodi

so sestavljeni iz besedila v izvirniku in prevoda v ciljnem jeziku. Dokumenta sta povezana s trakom in opremljena z žigom sodnega tolmača, ki zagotavlja, da je prevod natančen in ustrezen. Sodne prevode v makedonščino oz. iz makedonščine lahko opravi samo sodno zapriseženi prevajalec za makedonski jezik, ki je z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije imenovan za stalnega sodnega tolmača za makedonski jezik. Makedonščina kot uradno pisavo uporablja makedonsko cirilico. Sodni tolmač k izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svojo pisno izjavo o ustreznosti prevoda in svoje podatke. Tak prevod velja za uradni dokument.

Sodno prevajanje boste največkrat potrebovali za naslednje vrste dokumentov :

letno poročilo

izpis iz registra

spričevalo

potrdilo o nekaznovanosti

diplomo