Select Page

 

Aleksandar Gruevski

Sodni tolmač za makedonski jezik

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj pomeni izraz prevajalska stran?

Izraz prevajalska stran je standardna enota, ki vsebuje 1.500 znakov brez presledkov.

Ali so cene sodnih prevodov zakonsko določene?

Cena za stran sodno overjenega prevoda je zakonsko določena (Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18 in 148/21):
43. člen

(izdelava prevoda)

(1) Za pisno izdelavo prevoda listine pripada sodnemu tolmaču za eno stran:

1. za prevod iz tujega v slovenski jezik 35 eurov,

2. za prevod iz slovenskega v tuj jezik 41 eurov,

Kdaj potrebujem sodno overjeni prevod v makedonščino oz. iz makedonščine?

Makedonščina je bila eden izmed uradnih jezikov v bivši SFRJ in je še vedno uradni jezik v  Makedoniji. Sodno overjene prevode boste potrebovali za vse uradne listine, ki so sestavljeni v makedonščini ter za slovenske listine, katere boste uporabljali v Makedoniji.

Kaj so sodno overjeni prevodi?

Sodno overjeni prevod se uporablja pri prevajanju raznih uradnih dokumentov, potrdil, izpiskov iz registrov ali matičnih knjig ipd. Da prevod popolnoma ustreza originalnemu besedilu, poskrbi sodno zapriseženi tolmač, ki je strokovnjak na svojem področju. Avtentičnost zagotovi z overitvijo, prevod pa nato s posebno vrvico pripne k originalu. Tako pripravljenega besedila ni možno poslati po elektronski pošti, temveč ga je treba poslati priporočeno po fizični pošti.

Katere vrste plačil sprejemate?

Na transakcijski račun št.: SI56 6100 0002 7640 885 .